HomeVerkiezingenOnze Speerpunten

Onze Speerpunten

DE SGP STAAT VOOR DUIDELIJKE POLITIEK


Ruim baan voor de boer


De boer is specialist ‘natuurbeheer’. Met de nodige ruimte en verantwoordelijkheid geeft hij hier invulling aan. De boer krijgt de mogelijkheden zijn bedrijf uit te breiden. Toegebrachte schade door wild wordt voldoende gecompenseerd.


Vervoer en verkeer veilig geregeld


De verkeersdeelnemer weet zich veilig op goed onderhouden provinciale wegen in Drenthe. Hij verplaatst zich snel en efficiënt over de verschillende wegen met goede bereikbaarheid van alle Drentse kernen.


Duurzaam durven doen in Drenthe


De inwoners van Drenthe hebben inspraak bij het plaatsen van windmolens en zonneparken. Zij moeten optimaal profiteren van deze energievormen. Wie duurzame energie ‘zaait’, moet ook oogsten: geef de opbrengsten terug aan de Drent. Duurzame burgerinitiatieven worden gesubsidieerd.

Met vakmanschap meer mans

De vakman komt tot zijn recht in Drenthe. Verdergaande innovatie en samenwerking tussen (noordelijke) bedrijven en (technische) opleidingen worden gestimuleerd. Vanuit de aandacht voor het culturele erfgoed is er oog voor de ambachten van vroeger en nu.

Noaberschap voor elkaar

De onderlinge verbondenheid in de Drentse samenleving is voor elkaar. We nemen met compassie verantwoordelijkheid. Respect in de samenleving met ontzag voor het gezag is de basis voor noaberschap. Iedereen doet mee in Drenthe: ‘noabers‘ zijn we samen.